Specjalnie dla naszego serwisu Alior Bank przygotował szybką ścieżkę kredytową. 0% prowizji i do 50 000 zł na już.

PSD 2 – dyrektywa, która odmieni świat płatności

Co to PSD 2 - dyrektywa

Coraz częściej i chętniej korzystamy z usług płatności elektronicznych. Zdecydowanie bardziej wolimy dokonywać płatności kartą, przelewem lub za pomocą aplikacji mobilnych niż obracać gotówką. To przede wszystkim wygoda i zaoszczędzony czas sprawiają, że łatwiej jest nam zapłacić za zakupy np. kartą zbliżeniową. Dzięki elektronicznym systemom płatności możemy w każdym miejscu i w każdym czasie dokonywać zakupów, sprawiając sobie drobne lub większe przyjemności, nie wychodząc przy tym z domu, wszystko zamawiając przez Internet.

 

Dyrektywa unijna PSD 2 – nowa generacja

W roku 2007 Parlament Europejski wprowadził dyrektywę PSD (ang. Directive on Payments Services), regulującą rynek płatniczy na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Liechtensteinu i Islandii. Wprowadzenie jej umożliwiło zapewnienie jednolitości przepisów dotyczących płatności elektronicznych, np. przy użyciu kart debetowych czy przelewów internetowych.

Dzięki temu transakcje mogły być dokonywane w szybszy i bezpieczniejszy sposób. Na przestrzeni lat jednak rynek usług płatniczych, narzędzia oferowane konsumentom i przyzwyczajenia tych ostatnich uległy zmianom. Rynek e-commerce bardzo się rozwinął, w związku z czym pojawiły się nowe potrzeby i nowe usługi płatnicze, które uregulować ma nowa dyrektywa unijna PSD 2.

 

PSD 2 – dyrektywa przyszłości

W związku z dynamicznym rozwojem branży e-commerce i elektronicznych płatności, Komisja Europejska zaproponowała nową dyrektywę, wprowadzającą szereg zmian w dotychczasowych regulacjach. Jej powstanie podyktowane jest kilkoma głównymi celami.

Przede wszystkim, ma ona sprzyjać standaryzacji, integracji i rozwojowi efektywnych płatności na terenie całej Unii Europejskiej, dbając jednocześnie o większy poziom bezpieczeństwa konsumentów. Zgodnie z założeniami dyrektywa unijna PSD 2 ma także wpłynąć pozytywnie na rozwój innowacji w przestrzeni płatności, jak również pozwolić na redukcję kosztów z nimi związanych.

Jedną z przyczyn jej powstania stała się także chęć stworzenia sprawiedliwych i równych warunków rozwoju dla dostawców usług płatniczych, umożliwiając dostęp do tej branży firmom, które nie zajmują się bankowością.

 

Jakie zmiany wprowadza dyrektywa PSD 2?

Cele i założenia dyrektywy niosą za sobą realne zmiany, które dotyczą zarówno konsumentów, jak i banków. Jakie będą konsekwencje wejścia w życie nowych regulacji? W dużym skrócie, robiąc zakupy online zwykle wprowadzamy szczegóły płatności na stronie sprzedawcy, który otrzymuje środki z banku pośrednią drogą. Dyrektywa unijna PSD 2 pozwoli sprzedawcom na używanie za zgodą konsumentów szczegółów dotyczących ich kont bankowych. Po wyrażeniu takiej zgody na drodze transakcji nie będzie już żadnych pośredników – sprzedawcy otrzymają płatność wprost z naszego banku. Możliwe to będzie dzięki wykorzystaniu API (ang. Application Programming Interface).

Takie rozwiązanie sprawia, że różnego rodzaju firmy będą mogły łączyć się bezpośrednio z instytucjami finansowymi bez konieczności wymiany technologii. PSD 2 – dyrektywa, która wprowadza nowe usługi: inicjowania płatności (ang. Payment Initiation Service; PIS) oraz dostępu do informacji o rachunku (ang. Account Information Service; AIS); a tym samym stara się dbać o komfort użytkowników.

 

Dzięki PIS i AIS konsumenci mają mieć szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji na temat swojej sytuacji finansowej na dany moment. PIS pozwoli na sprawdzenie dostępności środków pieniężnych, zainicjowanie płatności oraz przedstawienie osobie dokonującej transakcji informacji o jej wykonaniu. AIS natomiast umożliwi osobom posiadającym kilka kont w różnych bankach na podgląd stanu środków na każdym z nich jednocześnie, w jednym miejscu.

Wszystko to będzie możliwe za pośrednictwem nowej kategorii podmiotów: TPP, czyli dostawcę usług płatniczych, będącego osobą trzecią. TPP oznacza podmiot zewnętrzny w stosunku do użytkownika usługi płatniczej oraz dostawcy tej usługi, odpowiedzialny za wykonywanie usług PIS i AIS. To stwarza możliwość wykonywania usług finansowych różnym firmom, nie tylko bankom.

 

Dyrektywa PSD2 może sprawić, że w przyszłości będziemy mogli korzystać z Facebooka lub Google do opłacania rachunków czy analizowania swoich wydatków. Jednocześnie nasze pieniądze będą bezpiecznie spoczywały na koncie w banku. Zarządzanie własnymi finansami w perspektywie wprowadzenia w życie zapisów z dyrektywy już niedługo może stać się jeszcze prostsze i wygodniejsze niż obecnie.

Więcej o dyrektywie PSD 2 można przeczytać na https://apilogic.pro/dyrektywa-unijna-psd2/