Kredyt z Millenium Banku – to się opłaca!

by Doradca
622 odwiedzin
kalkulator kredytowy millennium

Banki (w tym i opisywany niżej Millenium Ban S.A.) przyciągają kredytobiorców w procesie obliczania przyszłej raty kredytu za pomocą narzędzia zwanego kalkulator kredytowy. Może być to np. atrakcyjny kredyt na dom lub kredyt gotówkowy.

Jeśli kredytobiorca dokładnie wie jaką dokładnie sumę gotówki będzie potrzebował oraz zna optymalną długość trwania kredytu to może sam ocenić przyszłość pożyczki i sprawdzić warunki na jakich można ją dostać. W tym przypadku, staje się jasne, jaką kwotę będzie musiał zapłacić co miesiąc i kredytobiorca może ocenić własne siły co jest bardzo ważne dla dobra budżetu rodzinnego.

Kalkulator kredytowy Millenium Banku

Bank Millenium jest bankiem komercyjnym, który powstał w 1989 roku w Warszawie jako Bank Inicjatyw Gospodarczych (w skrócie BIG S.A.). W 1997 roku doszło do połączenia ówczesnego BIG S.A. z Bankiem Gdańskim S.A., w wyniku czego powstał BIG Bank Gdański.

BIG Bank Gdański został przekształcony w Bank Millenium dopiero w 2003 roku, chociaż nazwa Millenium była stosowana już wcześniej w odniesieniu do sektora klientów detalicznych banku. Obecnie Bank Millenium posiada ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych, w tym także produkty skierowane do: mikro, małych, średnich i dużych firm, a także dla przedsiębiorców posiadających jednoosobowe działalności gospodarcze.

Bank Millenium notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie jego głównym inwestorem strategicznym jest portugalski Banco Comercial Portugues. W ramach działalności kredytowej Bank Millenium oferuje swoim klientom zarówno kredyty i pożyczki gotówkowe, jak i kredyty hipoteczne oraz pożyczki konsolidacyjne.

Oprócz tego w ofercie banku znajdziemy standardowe karty kredytowe oraz limity udzielane na kontach osobistych.

Kredyt gotówkowy Millenium Banku

W ramach działalności kredytowej w ofercie Millenium Banku znaleźć można m.in. pożyczki gotówkowe. Wśród dostępnych obecnie kredytów gotówkowych można wymienić: tzw. pożyczkę gotówkową w promocji oraz pożyczkę pod aktywa. W ofercie specjalnej banku znajduje się ponadto specjalna pożyczka gotówkowa dla pracowników branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Pożyczka gotówkowa w promocji”, to produkt sprzedawany razem z ubezpieczeniem o nazwie „Bezpieczna pożyczka” (ubezpieczenie jest fakultatywne), które zapewnia parasol ochronny w przypadku utraty pracy, choroby, inwalidztwa lub śmierci.

W ramach oferty można pożyczyć kwotę od 1 000 zł do 150 000 zł na okres nawet 9 lat. Dodatkowo czasami pojawia się promocja, w ramach której stałe oprocentowanie pożyczki wynosi tylko 7,15%, a prowizja za udzielenie kredytu to 0% (w ofercie standardowej oprocentowanie stałe kształtuje się na poziomie 7,20%). W ramach oferty promocyjnej udzielone wsparcie może wynieść: 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł.

Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie ci klienci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wnioskowania, nie posiadali pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Millenium Banku.

Co ciekawe, bank zapewnia, iż w ramach ”Gwarancji Najniższego Oprocentowania” obniży oprocentowanie pożyczki i zwróci różnicę już zapłaconych odsetek w przypadku znalezienia tańszej opcji u konkurencji (klient ma na to 30 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki).

Pożyczka pod aktywa”, to produkt, dla tych którzy chcą poprawić swoją płynność finansową, ale jednocześnie nie chcą się narazić na ryzyko utraty zysków związanych z wcześniejszym wycofaniem kapitału z produktów oszczędnościowych (np. z lokaty lub konta oszczędnościowego).

Minimalna kwota pożyczki to 1 000 zł i jest ona udziela na okres od 7 dni do 12 miesięcy. Zabezpieczeniem pożyczki są aktywa, które mogą należeć do pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej. Maksymalna kwota pożyczki zależy od wartości i rodzaju zabezpieczeń. Bank daje w tym przypadku możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez prowizji.

Specjalna pożyczka gotówkowa” to pożyczka przeznaczona tylko dla pracowników branży finansowej i ubezpieczeniowej (np. pracowników: banków, towarzystw ubezpieczeniowych, domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych itp.).

Oprocentowanie pożyczki jest uzależnione od kwoty i okresu kredytowania, a jego poziom zaczyna się już od 6,5% (RRSO = 7,26%). Okres spłaty wynosi nawet do 108 miesięcy lub 120 miesięcy w przypadku pożyczki konsolidacyjnej.

 

Kredyt hipoteczny Millenium Banku

W ramach oferty kredytów mieszkaniowych i budowlanych w Millenium Banku można znaleźć: pożyczkę hipoteczną, kredyt hipoteczny oraz kredyt konsolidacyjny.

Kredyt hipoteczny to produkt, który może być przeznaczony na zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym i wtórnym, budowę lub rozbudowę domu, remont lub modernizację oraz refinansowanie kredytu mieszkaniowego. Docelowym zabezpieczeniem dla banku w przypadku tego kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz cesja praw z polisy.

Kredyt zapewnia finansowanie do 90% wartości nieruchomości oraz możliwość skorzystania z wakacji kredytowych raz w roku. Na stronie banku zamieszczono kalkulator kredytu hipotecznego dzięki, któremu klient, po wprowadzeniu podstawowych parametrów może wyliczyć przykładową ratę, która pozwoli mu się zapoznać z orientacyjną ofertą banku.

Pożyczka hipoteczna, to produkt, który pozwala na sfinansowanie do 70% wartości nieruchomości i może być przeznaczony na dowolny cel. Bank zapewnia 0% prowizji za udzielenie kredytu oraz jego wcześniejszą spłatę, a w przypadku osób, które są już klientami Banku Millenium istnieje możliwość obniżenia marży nawet o 0,5%.

Ostatnim rodzajem kredytu jest kredyt konsolidacyjny. Kredyt konsolidacyjny Millenium Banku, to produkt z przeznaczeniem na spłatę innych zobowiązań. Podobnie, jak w przypadku pożyczki hipotecznej bank nie naliczy prowizji za udzielenie kredytu oraz jego wcześniejsza spłatę, a okres kredytowania wynosi od 3 do 30 lat.

Kredyt konsolidacyjny Millenium Banku umożliwia finansowanie do 80% wartości nieruchomości oraz daje możliwość skorzystania raz w roku z wakacji kredytowych. Do czasu ustanowienia hipoteki bank ustanawia tzw. przejściowe zabezpieczenie kredytu, którym jest prowizja za podwyższone ryzyko.

 

Kalkulator zdolności kredytowej

Bank Millenium, jako jeden z niewielu banków udostępnia na swojej oficjalnej stronie internetowej kalkulator zdolności kredytowej. Za pomocą kalkulatora klient może policzyć maksymalną kwotę kredytu, możliwą do uzyskania przy zadanych parametrach.

W kalkulatorze zdolności kredytowej należy podać takie informacje, jak: wartość nieruchomości, okres spłaty wyrażony w latach, miesięczne dochody netto, suma przyznanych limitów w ROR oraz limitów na kartach kredytowych, suma miesięcznych rat innych kredytów i pożyczek oraz liczba osób pozostających w gospodarstwie domowym.

Aby przejść do kalkulatora zdolności kredytowej Millenium Banku należy wejść w ofertę podstawowego kredytu hipotecznego, a następnie w kalkulatorze rat kredytu rozwinąć opcję: „Sprawdź swoją maksymalną zdolność kredytową” i kliknąć „Przejdź do wyliczenia”. Innym sposobem jest wybór pomiędzy funkcjami: „Sprawdź ratę”, a „Sprawdź zdolność kredytową” w górnym panelu kalkulatora.

W przypadku kredytu hipotecznego bank wymaga złożenia następujących dokumentów:

  • wniosku o udzielenie informacji o kredycie,
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty),
  • dokumentów dotyczących nieruchomości (w tym: operatyw szacunkowy nieruchomości oraz odpis z księgi wieczystej),
  • dokumentów dotyczących zdolności kredytowej (czyli: zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów oraz wyciągu z rachunku bieżącego za ostatnie 3 miesiące).

W przypadku kredytu hipotecznego, dla którego zabezpieczeniem będzie dom jednorodzinny lub niezabudowana działka budowlana dodatkowo mogą być wymagane: ostateczne pozwolenie na użytkowanie, wyrys z rejestru gruntów oraz kopia mapy ewidencyjnej, a także zaświadczenie lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzające przeznaczenie nieruchomości.

Kalkulator zdolności kredytowej Millenium: https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/

 

Kalkulator kredytu hipotecznego Millenium

Każdy, kto chce sprawdzić wysokość miesięcznej raty oraz poziom Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego zaciągniętego w Banku Millenium może to zrobić przy pomocy kalkulatora zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej banku.

Kalkulator umożliwia przeprowadzenie pełnej symulacji warunków kredytu hipotecznego w oparciu o podane przez klienta parametry, takie jak: wartość kredytu, wartość nieruchomości, okres spłaty w latach oraz rodzaj rat.

Co ciekawe, wyniki uzyskanej symulacji można zapisać w formie wygenerowanego przez bank dokumentu pdf. Na końcu takiego pliku klient znajdzie też przykład reprezentatywny przedstawiający dokładną symulację warunków kredytu hipotecznego z wykorzystaniem stopy WIBOR 3M.

Jednocześnie bank zaznacza, że kalkulator kredytowy podaje tylko dane orientacyjne, a ostateczne warunki kredytowania zależą od oceny zdolności kredytowej poszczególnych klientów, która jest każdorazowo przeprowadzana przez bank. Informacje na temat oprocentowania oraz wszelkich opłat i prowizji znajdują się w cenniku kredytu hipotecznego, a szczegółowe zasady dotyczące udzielania kredytów i pożyczek można znaleźć w regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A.

Przykład reprezentatywny (kredyt hipoteczny): Dla kwoty kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) na poziomie 302 821 zł zaciągniętego na okres 30 lat Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wyniesie 2,78%.

RRSO zostało ustalone w oparciu o zmienne oprocentowanie na poziomie 2,28%, w tym WIBOR 3M na poziomie 0,28% oraz marżę w wysokości 2%. Całkowita kwota kredytu do zapłaty wyniesie 432 712,71 zł, a całkowity koszt kredytu hipotecznego ukształtuje się na poziomie 129 891,71 zł (w tym odsetki 115 556,74 zł oraz inne koszty, takie jak: prowizja za podwyższone ryzyko, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie na życie, PCC i opłata sądowa).

Stała, miesięczna rata kredytu przy założonych warunkach wyniesie 1 162,16 zł. W przykładzie przyjęto, że klient posiada w Banku Millenium Konto 360°, gdzie zapewnia comiesięczny wpływ wynagrodzenia oraz posiada kartę debetową do tego konta, za której pomocą za pomocą wykonuje transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 500 zł miesięcznie.

W przypadku klientów, którzy nie posiadają żadnych produktów w Banku Millenium marża banku może być wyższa.

Kalkulator kredytu hipotecznego Millenium (link): https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/

 

Kalkulator kredytu gotówkowego Millenium

Aby obliczyć ratę kredytu lub pożyczki gotówkowej w banku Millenium wystarczy wprowadzić do kalkulatora kredytu gotówkowego takie informacje, jak: kwota pożyczki oraz okres kredytowania w miesiącach, a także informacje dodatkowe związane np. z ubezpieczeniem pożyczki i korzystaniem z dodatkowych produktów Millenium Banku. Jak podaje bank, kalkulator służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty kredytowej.

Kalkulator jest na bieżąco aktualizowany i w momencie pisania tekstu bazuje na cenniku z dnia 1 lipca 2020 roku.

Przykład reprezentatywny (pożyczka gotówkowa): Dla kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów) na poziomie 17 563,52 zł Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wyniesie 9,92%, a całkowita kwota do spłaty ukształtuje się na poziomie 23 603,02 zł.

Całkowity koszt kredytu wyniesie 6 039,50 zł (w tym prowizja 1 241,74 zł oraz odsetki 4 797,76 zł). Oprocentowanie stałe pożyczki w ofercie standardowej wyniesie 7,20%, a prowizja 7,07%. Klient zapłaci 78 miesięcznych rat równych w wysokości 302,60 zł każda.

 

Przykład reprezentatywny (pożyczka „Specjalna: dla osób zatrudnionych w branży finansowej i ubezpieczeniowej): Dla kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów) na poziomie 31 724,06 zł spłacanego w 89 równych ratach łącznych Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wyniesie 7,26%, całkowita kwota do zapłaty ukształtuje się na poziomie 40 794,33 zł, z kolei całkowity koszt kredytu wyniesie 9070,27 zł (w tym: prowizja 609,10 zł oraz odsetki 8 461,17 zł).

Kredyt jest oprocentowany według oprocentowania stałego na poziomie 6,47%. W przykładzie założono, że kredytobiorca jest klientem Banku Millenium, gdzie posiada Konto 360°, na które zapewnia comiesięczne wpływy zewnętrzne w wysokości minimum 1 000 zł oraz wykonuje miesięcznie, co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKIEM.

 

Opinia o Banku Millenium

Millenium, to bank, który cieszy się wśród klientów bardzo dobrymi opiniami. Bank posiada ogólnopolską sieć placówek, ale oferuje swoje usługi również poprzez sieć indywidualnych doradców oraz bankowość mobilną i internetową.

Millenium, to bank, który współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i społecznym wspierając w ten sposób rozwój kultury oraz edukację młodzieży. W swoim codziennym funkcjonowaniu bank działa zgodnie z filozofią CSR (tj. zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz prowadzi Fundację Millenium, która działa nieprzerwanie od 1990 roku.

Millenium Bank może pochwalić się licznymi sukcesami i nagrodami, osiąganymi także w ramach swojej działalności kredytowej. Dla przykładu bank znalazł się na podium rankingu Złoty Bankier 2017 w kategorii najlepszy kredyt hipoteczny. Był także trzykrotnie na podium w kategorii bankowość hipoteczna w rankingu Newsweeka w latach 2014-2016.

Czy można uzyskać kredyt gotówkowy bez BIKu ?

Większość banków procedura jest następująca. Możesz skontaktować się z instytucją udzielającą kredytu call-center i członkiem wydziału kredytów oraz złożyć wniosek. Możesz zrobić jeszcze jedno: wypełnić wniosek bezpośrednio do banku np Millenium na oficjalnej stronie internetowej np. korzystając z pożyczki gotówkowe od ręki.  Zostanie on rozważony również dość szybko. Ale można udać się do najbliższego oddziału banku i osobiście wysłać kwestionariusz.

Sprawdź jeszcze