Porównaj i wybierz najlepszy kredyt
Szybka i pewna pożyczka w Santander Banku

Kredyt hipoteczny – co to?

Kredyt hipoteczny - co to? 1

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to ogromne zobowiązanie wobec banku, które wiąże kredytobiorcę na długie lata.

Sama decyzja nie jest łatwa, a wnioskodawca musi wykazać przed bankiem swoją wiarygodność, płynność i stabilność finansową oraz dokładnie przygotować się do procesu weryfikacyjnego. Jak on wygląda i co trzeba wiedzieć na temat kredytu hipotecznego? O tym opowiemy w poniższym artykule.

Co warto wiedzieć o kredycie hipotecznym?

Uzyskanie kredytu hipotecznego to kilkuetapowy proces, poddający dokładnej analizie sytuację kredytobiorcy. Bank nie może pozwolić sobie na najmniejszy błąd ani uchybienie. Nawet drobna pomyłka może skutkować opóźnieniem przyznania kredytu, jego odmową lub obciążeniem wnioskodawcy dodatkowymi kosztami. Szczegółowo kredyt hipoteczny opisują serwisy finansowe, jak HipotekaKredyt.pl, wyjaśniając krok po kroku wymogi stawiane przez banki przy rozpatrywaniu kredytów hipotecznych.

 

Kredyt hipoteczny – zdolność kredytowa

Większość wnioskodawców popełnia błąd już na początkowym etapie ubiegania się o kredyt, stawiając na pierwszym miejscu znalezienie nieruchomości. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy kredytobiorca posiada zdolność do terminowego spłacania zobowiązania kredytowego wraz z należnymi odsetkami. Dopiero później należy szukać odpowiedniej nieruchomości, wiedząc już, czy cena wybranego mieszkania lub domu, mieści się w indywidualnych możliwościach finansowych.

 

Podczas analizowania zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak:

  • rodzaj kredytu,
  • okres spłaty,
  • wysokość wkładu własnego,
  • inne zobowiązania finansowe,
  • źródło i wysokość otrzymywanych dochodów,
  • forma zatrudnienia,
  • stałe koszty oraz comiesięczne wydatki,
  • wiek,
  • stan cywilny,
  • liczba członków rodziny, będących na utrzymaniu wnioskodawcy.

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych wniosków oraz dokumentów należy złożyć je w banku. Ma on maksymalnie 21 dni na wydanie decyzji kredytowej.

 

Kredyt hipoteczny – weryfikacja dostarczonych dokumentów

W trakcie tych 21 dni bank poddaje szczegółowej analizie wszystkie dostarczone wnioski i dokumenty. Dokonuje tzw. oceny scoringowej, czyli sprawdza w formie punktowej wiarygodność wnioskodawcy. Im więcej punktów, tym lepiej. Przy zastosowaniu takiej analizy bank porównuje profil danego kredytobiorcy z profilami osób, które już uzyskały kredyty.

 

W następnej kolejności dokonywana jest weryfikacja historii zobowiązań. W tym celu bank korzysta z informacji na temat określonego klienta, znajdujących się w Biurze Informacji Kredytowej. W ten sposób uzyskuje dostęp do danych na temat aktualnych zobowiązań potencjalnego kredytobiorcy pod kątem dotychczas spłaconych przez niego pożyczek i kredytów. Może również dowiedzieć się, czy zaciągnięte zobowiązania były na bieżąco regulowane, czy nie było żadnych opóźnień i czy ma na swoim koncie jakieś inne zobowiązania.

 

Kolejnym krokiem jest analiza prawna treści dostarczonych dokumentów. Ma ona na celu oszacowanie ryzyka, jakie niesie ze sobą współpraca z danym klientem. Treść dokumentów jest również oceniana pod względem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Następnym punktem analizy jest ocena ekonomiczna, kiedy to bank sprawdza zdolność kredytową oraz ocenia, czy dany kredytobiorca poradzi sobie ze spłatą zobowiązania wraz z odsetkami.

 

Bank podczas procesu weryfikacji musi dokonać także dokładnej wyceny nieruchomości. To daje pewność, że pożyczone pieniądze będą stosownie zabezpieczone. Wartość nieruchomości, określana jest na podstawie porównania jej z innymi nieruchomościami o podobnych cechach. Sprawdzana jest lokalizacja, położenie, powierzchnia, stan prawny, stan samej nieruchomości, otoczenie, wysokość czynszu czy organizacja nieruchomości.

Po przeprowadzeniu całego procesu weryfikacyjnego następuje kluczowy moment wydania decyzji bankowej o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku kredytowego.

Pożyczka Vivus za darmo