Szybka gotówka całkowicie online od PKO BP
Mini Ratka online PKO BP! Bez prowizji!

Jak płacić kartą, to w Opolu

Jak płacić kartą, to w Opolu 1

Opublikowane ostatnio wyniki badania „Mapa Polski bezgotówkowej” na temat płatności kartami oraz postaw konsumenckich z tym związanych, pokazują dominację Opolszczyzny i Mazowsza. Badania MasterCard wskazują, że liderami płatności bezgotówkowych są województwa opolskie i mazowieckie, natomiast na końcu stawki plasują się województwa: świętokrzyskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie i podlaskie.

Mieszkańcami, którzy posiadają najwięcej kat płatniczych są Opolszczanie (67%), Mazowszanie (63%) oraz Ślązacy i Małopolszczanie (62%). Najmniejszy odsetek kart płatniczych odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim i podlaskim (53%), lubelskim (52%) oraz świętokrzyskim (48%). Równocześnie w opolskim najwięcej mieszkańców posiada kartę debetową (62%), a w mazowieckim kartę kredytową (22%).

Badanie MasterCard wskazuje również, że o ile w największych aglomeracjach z ludnością powyżej 500 tys., kartę płatniczą posiada aż 3 na 4 ankietowanych, to wartości te spadają wraz z wielkością miejscowości, do zaledwie 49% posiadaczy kart na wsiach.

Mapa Polski …

„Mapa Polski bezgotówkowej” potwierdza, iż procent posiadanych kart płatniczych idzie w parze z płatnościami bezgotówkowymi. Średnia krajowa plasuje się na poziomie 40%, natomiast chociażby na Śląsku jest to już 47%, a na Mazowszu 45%. Rośnie także popularność płatności bezdotykowych, a wykorzystując kartę płatniczą można m.in. zakupić bilet komunikacji miejskiej w Gdańsku czy Wrocławiu.

Co ciekawe, respondenci z województwa opolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego zwracają uwagę na niewystarczającą ilość terminali płatniczych, dla których uzupełnieniem są także funkcjonujące przy ulicach bankomaty. Sytuacja ta dotyczy często małych miejscowości oraz sklepów i punktów usługowych prowadzonych przez małych, lokalnych przedsiębiorców.

Dla kontrastu, przywiązanie do płatności gotówkowych jest najbardziej widoczne w województwie świętokrzyskim, gdzie tylko 48% respondentów posiada kartę płatniczą. Ponadto 54% mieszkańców korzysta głównie z gotówki (średnia krajowa to 42%), a jeden na czterech uważa, że ta forma płatności jest wygodniejsza. W województwie lubelskim 52% respondentów posiada kartę płatniczą (tylko 12% kart kredytowych), w dodatku aż 56% uważa transakcje gotówkowe za bezpieczniejsze.

Pożyczka Vivus za darmo