Porównaj i wybierz najlepszy kredyt
Pożyczka FIT! 0% prowizji, RRSO 6,23%

Biuro rachunkowe w Poznaniu

Biuro rachunkowe w Poznaniu 1

Biuro rachunkowe to niezależny podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą. Przyjmuje ono do realizacji zlecenia od firm zewnętrznych, najczęściej na podstawie długoterminowej umowy, wykonując dla nich obsługę w zakresie rachunkowości oraz spraw pracowniczych, przede wszystkim płacowych a także może prowadzić dokumentację pracowniczą.

Zadaniem biura rachunkowego jest przejęcie na siebie obowiązków, do których zobowiązany jest każdy podmiot gospodarczy z tytułu prowadzonej działalności, czyli spraw wchodzących w zakres prawa podatkowego, ubezpieczeń, prawa pracy, deklaracji statystycznych.

Zewnętrzna księgowość

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi wywiązywać się z szeregu obowiązków: fiskalnych, podatkowych, pracowniczych, statystycznych. Może to robić trojako, albo poprzez rozbudowywanie własnego działu księgowo-kadrowego albo samodzielnie, co widać szczególnie na początku działalności, albo poprzez zatrudnienie firmy zewnętrznej.

Samodzielne prowadzenie spraw rachunkowych jest możliwe tylko na samym początku, jednak gdy firma skutecznie się rozwija przestaje to być możliwe. Można oczywiście zbudować własny dział rachunkowy, jednak koszty prowadzenia podobnego działu są bardzo wysokie, być może nieproporcjonalnie wysokie. Trzecia możliwość to zatrudnienie firmy zewnętrznej.

Zadania zewnętrznego biura rachunkowego

Biuro rachunkowe Poznań zajmuje się szeroko pojętymi działaniami w obszarze finansów z naciskiem na sferę podatkową. Ale to nie wszystko, każde biuro rachunkowe zajmuje się również księgowaniem materiałów sprzedażowych oraz zakupowych i towarzyszącym im przepływom zasobów finansowych. Tak naprawdę, w jaki sposób przedsiębiorca wykorzysta potencjał biura rachunkowego zależy tylko od niego.

To przedsiębiorca niejako stymuluje aktywność biura i poprzez swoje wymagania angażuje go w swoją działalność mocno lub bardzo mocno.

Biuro rachunkowe Poznań można wykorzystać na wiele sposobów. Jest ono w pełni przygotowane do działań analitycznych, budowania strategii, udzielania porad prawnych, włącznie z optymalizacją podatkową. Zajmuje się również interpretacją przepisów a także reprezentuje przedsiębiorcę przed urzędami skarbowymi czy administracyjnymi.

 

Biuro rachunkowe – zadania 

Biuro rachunkowe zewnętrzne wykonuje wszystkie zadania, jakie musiałby wykonać tradycyjny dział księgowości zbudowany przez przedsiębiorcę, m.in.

 • prowadzi księgi rachunkowe, właściwe dla rozliczeń MŚP
 • prowadzi Księgę Przychodów i Rozchodów podmiotom, które nie muszą jeszcze stosować kas fiskalnych
 • prowadzi ewidencję przychodów oraz rozlicza podatki
 • przygotowuje podatek dochodowy
 • rozlicza i obsługuje płace pracowników
 • przygotowuje rozliczenia i raportuje do ZUS
 • sporządza wymagane ustawą raporty o charakterze statystycznym
 • prowadzi  ewidencję środków trwałych w przedsiębiorstwie
 • wypełnia wnioski kredytowe
 • przygotowuje sprawozdania finansowe ważne dla analizy kondycji firmy
 • reprezentuje interesy przedsiębiorcy w urzędach podatkowych i urzędach administracji publicznej
 • doradza z zakresu podatków oraz innych zagadnień finansowych
Pożyczka Vivus za darmo